• Horváth, L., Szabó, T. and Burke, J. 1997. Hatchery testing of GnRH analogue-containing pellets on ovulation four cyprinid species. Polish Archives ofHydrobiology. 44: 219-224.
  Letöltés
 • Kucharczyk, D., Szczerbowski, A., Luczynski, M.J., Kujawa, R., Mamcarz, A., Wyszomirska, E., Szabó, T. and Ratajski, S., 2001. Artificial spawning of Eurasian perch, Perca fluviatilis L. using ovopel. Archives of Polish Fisheries, 9: 39-41.
  Letöltés
 • Brzuska E., 2006. Artificial propagation of female Hungarian strain 7 carp (Cyprinus carpio) after treatment with carp pituitary homogenate, Ovopel or Dagin. CZECH JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE 51 (3): 132-141.
  Letöltés
 • Brzuska, E., 2001. Artificial spawning of European catfish Silurus glanis L.: differences between propagation results after stimulation of ovulation with carp pituitary and Ovopel. Aquaculture Research, 32, 11-19.
  Letöltés
 • Brzuska, E., 2004. Artificial propagation of African catfish (Clarias gariepinus): the application of a single dose of pellets containing D-Ala6, Pro9NEt-mGnRH and dopamine inhibitor metoclopramide. Czech Journal of Animal Science, 49, 289-296.
  Letöltés
 • B. Urbányi, Á. Horváth, Z. Varga, L. Horváth, I. Magyary and F. Radics, 1999. Effect of extenders on sperm cryopreservation of African catfish, Clarias gariepinus (Burchell). Aquaculture Research, 30, 145-151.
 • Horváth, L., Szabó, T. és Burke, J., 1997. Hatchery testing of GnRH analogue-containing pellets on ovulation in four cyprinid species. Polish Archives of Hydrobiology, 44: 219-224.
 • Kaminski, R., Kusznierz, J., Myszkowski, L. and Wolnicki, J., 2004. The first attempt to artificially reproduce the endangered cyprinid lake minnow Eupallasella perenurus (Pallas). Aquaculture International, 12, 3-10.
 • Kamiñski, R., Kusznierz, J., Myszkowski, L. and Wolnicki, J., 2002. First attempt at artificial reproduction with lake minnow Eupallasella perenurus (Pallas). Proceedings of the International Conference about Current Problems of Animal Genetics and their Practical Application. XXth Genetic Days, September 12-13, 2002, Brno, Czech Republic, pp. 312-313.
 • Mikolajczyk, T., Chyb, J., Sokolowska-Mikolajczyk, M., et al. 2003. Attempts to induce an LH surge and ovulation in common carp (Cyprinus carpio L.) by differential application of a potent GnRH analogue, azagly-nafarelin, under laboratory, commercial hatchery, and natural conditions. Aquaculture, 223, 141-157.
 • Mikolajczyk, T., Chyb, J., Szczerbik, P., Sokolowska-Mikolajczyk, M., Epler, P., Enright, W.J., Filipiak, M. and Breton, B. 2004. Evaluation of the potency of azagly-nafarelin (GnRH analogue), administered in combination with different formulations of pimozide, on LH secretion, ovulation and egg quality in common carp (Cyprinus carpio L.) under laboratory, commercial hatchery and natural conditions. Aquaculture, 234, 447-460.
 • Rzemieniecki A., Dziewulska K., Domagała J., Kouril J., Hamackova J., Trzebiatowski R. 2001. “Porównanie potencjalnych zdolności reprodukcyjnych samców jesiotra syberyjskiego (Acipenser baeri) po stymulowaniu spermacji przy pomocy Ovopelu oraz Kobarelinu z dodatkiem Metoclopramidu”. Edycja: Konferencja “Wylęgarnia 2001″ Gołysz. Luty 2001
 • Rzemieniecki A., H. Białowąs, J. Adamek. 2002. Porównanie efektywności rozrodu złotej rybki Carassius auratus auratus L. przy użyciu CPE, hCG, Ovopelu i busereliny. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 343. Acta Biologica 8, 55-67.
 • Rzemieniecki, A., Domagalla, J., Glogowski, J., Ciereszko, A., Trzebiatowski, R., Kouril, J., Hamackova, J. and Babiak, I., 2004. Induced spermiation in 3-year-old sterlet, Acipenser ruthenus L. Aquaculture Research, 35, 144-151.
 • Ulikowski, D., 2002. Reproduction of European catfish (Silurus glanis L.) outside of the spawning season. Proceedings of the International Conference about Current Problems of Animal Genetics and their Practical Application. XXth Genetic Days, September 12-13, 2002, Brno, Czech Republic, pp. 314-317.
 • Brzuska E. 1999. Stymulowanie owulacji u samic karpia pochodzenia polskiego i węgierskiego przysadką mózgową karpia, Ovopelem oraz Daginem. Komunikaty Rybackie 4, 22-25.
 • Brzuska E. 1999. Wyniki kierowanego rozrodu karpia Cyprinus carpio L. pochodzenia polskiego i węgierskiego po stymulowaniu owulacji Ovopelem i przysadką. Komunikaty Rybackie 1, 14-19.
 • Brzuska E. 2000. Stymulowanie owulacji u suma europejskiego Silurus glanis L. przysadką mózgową karpia oraz Ovopelem. Komunikaty Rybackie 1, 23-25.
 • Brzuska E. 2001. Further investigation on propagation results of carp (Cyprinus carpio L.) females of Israeli strain Dor-70 and its cross-breed after pituitary and Ovopel treatment. X European Congress of Ichthyology. Czech Republic, Prague, September 3-7, 2001. Book of Abstracts page 151.
 • Brzuska E. 2001. Próba wykazania zależności pomiędzy masą ciała samic a efektami rozrodu suma afrykańskiego Clarias gariepinus Burchell 1822 po stymulowaniu owulacji przysadką karpia lub Ovopelem. Komunikaty Rybackie 1, 27-28.
 • Brzuska E. 2001. Propagation results of carp (Cyprinus carpio L.) females of Hungarian and Polish provenance after pituitary or Ovopel treatment; effect of year. Conference on “Pond Aquaculture in Central and Eastern Europe in the 21st Centure”. Czech Republic. Vodňany, May 2-4, 2001. Handbook of abstracts page 24.
 • Brzuska E. 2001. Stymulowanie owulacji u samic karpia (Cyprinus carpio L.) przysadką oraz Ovopelem; dalsze badania nad efektami rozrodu izraelskiej linii Dor-70 i jej krzyżówki z węgierską linią 8. WYLĘGARNIA 1999-2000. Wydawnictwo IRŚ. Olsztyn 2001; 67-70.
 • Brzuska E. 2002. Artificial spawning of African catfish, Clarias gariepinus: stimulation of ovulation using carp pituitary or Ovopel. Journal of Applied Aquaculture, 12, 4, 13-22.
 • Brzuska E. 2002. The reproduction results of carp (Cyprinus carpio L.) females of Polish line 3 after pituitary and/or Ovopel treatment. XXth Genetic Days, Brno 2002, Sept. 12 -13. Proc. of the International Scientific Conference about Current Problems of Animal Genetics and Their Practical Application. 269-270.
 • Brzuska E., 1999. Artificial spawning of the carp Cyprinus carpio L; differences between the effects of reproduction in females of Hungarian and Polish provenance treated with carp pituitary and Ovopel. 6th International Symposium on Reproductive Physiology of Fish – Bergen (Norwegia), 4-9 lipiec 1999. Book of Abstracts, str 175.
 • Brzuska E., J. Ráczkevi-Radics, F. Radics. 2000. Stimulace ovulace sumčika afrického (Clarias gariepinus Burchell 1822) pomoci kapři hypofizy, Ovopelu a HCG [Stimulation of ovulation in African catfish (Clarias gariepinus Burchell 1822) with carp pituitary, Ovopel and HCG]. Sbornik Referatů ze IV. České Ichtyologické Konference Vodňany 10. – 12. kwětna 2000, 16-19 (in Czech – with English summary).
 • Brzuska, E. and Bialowas, H., 2002. Artificial spawning of carp, Cyprinus carpio (L.). Aquaculture Research, 33, 753-765.
 • Brzuska, E., 2000. Artificial spawning of carp Cyprinus carpio L.: differences between the effects on reproduction in females of Polish and Hungarian provenance treated with carp pituitary and (D-Ala(6)) GnRH ProNHEt (Kobarelin). Aquaculture Research, 31, 457-465.
 • Brzuska, E., 2001. Artificial spawning of carp (Cyprinus carpio L.): the use of Aquaspawn and carp pituitary to induce ovulation in females of Lithuanian line B. Aquaculture Research, 32: 357-364.
 • Brzuska, E., 2002. The application of Ovopel to stimulate ovulation in African catfish (Clarias gariepinus Burchell). Proceedings of the International Conference about Current Problems of Animal Genetics and their Practical Application. XXth Genetic Days, September 12-13, 2002, Brno, Czech Republic, pp. 308-309.
 • Brzuska, E., 2003. Artificial propagation of European catfish (Silurus glanis): application of a single dose of pellets containing D-Ala6, Pro9NEt-mGnRH and dopamine inhibitor metoclopramide to stimulate ovulation in females of different body weight. Czech Journal of Animal Science, 48, 152-163.
 • Brzuska, E., 2003. Artificial propagation of the carp (Cyprinus carpio): two-year reproduction results of females of Hungarian line W and Polish line 6 after ovulation stimulation with carp pituitary or mGnRH-a and dopaminergic inhibitor. Czech Journal of Animal Science, 48, 139-151.
 • Brzuska, E., 2003. Artificial spawning of female Polish line 3 carp (Cyprinus carpio L.) after treatment with pituitary homogenate and/or Ovopel. Aquaculture Research, 34, 1321-1327.
 • Brzuska, E., 2004. Artificial spawning of carp (Cyprinus carpio L.); differences between the effects of reproduction in females of Hungarian, Polish and French origin treated with carp pituitary homogenate or [D-Tle6, ProNHEt9] GnRH (Lecirelin). Aquaculture Research, 35, 1318-1327.
 • Das,S.K.2000. “OVOPEL“ ENTERS – Major carps & Magur breeding success in Assam with Hungarian Ovopel. Fishing Chimes Vol.20.No.6.p.10-11, September.2000.
 • E. Brzuska and J. Adamek, 1999. Artificial spawning of European catfish, Silurus glanis L.: stimulation of ovulation using LHRH-a, Ovaprim and carp pituitary extract. Aquaculture Research, 30, 59-64.
 • E. Brzuska and R. Grzywaczewski, 1999. Artificial spawning of carp Cyprinus carpio L.: differences between the effects on reproduction in females of Israeli strain Dor-70 and its cross-breed treated with carp pituitary and Ovopel. Aquaculture Research, 30, 559-570.
 • E. Brzuska, 1999. Artificial spawning of herbivorous fish: use of an LHRH-a to induce ovulation in grass carp Ctenopharyngodon idella (Valenciennes) and silver carp Hypophtalmichthys molitrix (Valenciennes). Aquaculture Research, 30, 849-856.
 • E. Brzuska, 2000. Artificial spawning of carp (Cyprinus carpio L.); differences between the effects on reproduction in females of Hungarian and Polish provenance treated with carp pituitary and Ovopel. Proceedings of the Sixth International Symposiumon on the Reproductive Physiology of Fish, Bergen 1999. p. 452.